04.03.2014

Holé Spáry v Holešovicích 2014

Druhý ročník závodu ve spárovém lezení.

Rozkaz, ten zněl jasně, nesmí projet za žádnou cenu...
Chceš říci soudruhu...? No jo... Dvě dávky.
 
 
 

Vítězí ten, kdo v níže popsaných liniích cvakne největší počet expresek a topů. Na každou linku má borec, či borkyně "dvě dávky".
Počet cvaknutí z obou "dávek" se sčítá.
Počítají se pouze expresky cvaklé během pálení dávky "v kuse".

Místo závodu: Praha Lezecká stěna Holešovice
Datum závodu:  29.3.2014 od 10:00 do cca 19:00 podle počtu pálících soudruhů a soudružek.
Startovné: Vlezné na stěnu plus 100,- Kč Platí se na místě při prezentaci.
Přihlášky mailem na david.obrocnik@obrworks.cz 
Počet závodníků je omezen na 50! Rozhoduje čas registrace.

Do přihlášky uveďte: Jméno/Přezdívka, rok narození, oddíl/sponzor
Závodní Kategorie: MUŽ, NEMUŽ

Průběžně tu bude k omrknutí či nákupu vybavení pro spáraře od Obrworks a Saltic.
Komu se to šikne, má možnost přespat do neděle na stěně ve vlastním, případně cizím spacáku.


Zkoušet na nečisto během závodu můžete, ale ostrý "dávky" maj přednost.
Vše, se leze bez použití chytů.
Taktika, co dřív a co potom je na vás.


Případné upřesnění pravidel proběhne na startu závodu.

Samozřejmě doporučujeme používání spárových rukavic. Kdo nemá, zapůjčíme v rámci startovného.
Jističe si pokud možno vezměte vlastního.

Chamtivce ubezpečujeme, že expresky mimo logickou linii cesty se počítat nebudou, resp. u každé cesty bude určeno kolik "expresek" se z ní dá maximálně vytěžit.
Kdo bude švindlovat, odsuzuje se k vyloučení ze závodu ve formě zpití do němoty a pohození na neoschlou mez, případně k jinému adekvátnímu zahanbení.

Finální rozpis cest pro ročník 2014

Pokud něčemu nerozumíte zeptejte se. Z každé dávky se počítají body které jste ulezli v kuse bez odsedu. Že se jedná o ostrou dávku si každý čestně určí než nastoupí do cesty. Pokud lezete cestu jen na zkoušku a přijde zájemce o ostrou dávku bez otálení ho pusťte. Má přednost.
 
1.  Žabka nad barem - Pravá hrana Makak profilu. Obtížně mělkým koutkem za pomoci struktury do spáry a tou.
Cvaká se lajna expresek vpravo od spáry max 6 bodů

2. Pseudokomín - Naproti Žabce nad barem rozporem mezi strukturami. Bez použití děr a chytů.
Cvaká se lajna expresek mezi strukturami max 5 bodů

3. Žába se stropem - Na sloupu pomocí struktur do spáry, tou pod strop. Stropní spárou na konec, krok zpět, přesah do struktury vpravo a tou. Strop je rozdělen na čtyři zóny. Držení zóny alespoň jednou žábou se počítá za  jednu expresku.
Cvaká se lajna expresek Vlevo od spáry + První dvě ve stropě vlevo od spáry (7 bodů). Za sektory ve stropě držené jednou žábou max 4 body.  2 expresky ve středu stropu + top max 3 body. Celkem 14 bodů.
 
4. Uvolněná žába
Převislou spárou uvolněně na konec a za pomoci žab do krápníku.
Cvaká se lajna v koutě. Max 6 bodů

5. Žába chod - Pravá stěna areálu. Kolmou vlnitou spárou na konec, sestup pod zatáčku, zde přepad do krápníku do visu oběma rukama.
Cvaká se lajna vlevo od spáry. Max 6 bodů. Přepad do krápníku 1 bod. Celkem 7 bodů

6. Trhlinka - Vlevo od Žába chod. Trhlinou na konec. Zejména cvakání třetí expresky prověří jak vám drží FingerLock. Lezení na boso neplatí. Doporučujeme měkčí volnější obuv.
Cvaká se lajna vlevo od spáry. Max 6 bodů

7. Sokolík - Zadní kout areálu vpravo. Sokolíkovou spárou bez odšlapů do struktur. Hodnotný je zejména přelez bříška u třetí expresky.
Cvaká se lajna vpravo od spáry Max 6 bodů.
8. Véčko - Zadní kout areálu vpravo. Vlevo od Sokolíku v koutě. Přesah stěny tvoří véčko na plytkou žábu. Levou rukou se povoluje odhmat nebo stisk. Hnědý chyt ve vrchní části se Vám bude hodit, Dolez Sokolíkem. Masakr
Cvaká se lajna vlevo od spáry. Max 5 bodů

9. Komínek - Vpravo od rajbasu komínem.
Cvaká se lajna vlevo od spáry. Max 5 bodů
 
 
10. Dvojmužný komín
Ve sporťáckém sektoru v pravém průchodu do zadní části. Zužujícím se komínem. Leze se Top Rope. Jako body se počítají označené sektory dosažené nohama oběma borci. Extra za expresku se počítá zavěšení obou borců za ruce za chyty na překladu nad komínem.
6 bodů za sektory + jeden za zavěšení. Celkem 7 bodů

11. Tlustá Berta - Sporťácký sektor. Rozšiřující se spárou a žlábkem. Struktura vlevo od spáry povolena. Masakr
Cvaká se lajna expresek Vlevo od spáry. Max 9 bodů

12. ThinHands - Sporťácký sektor. Převislou spárou na konec. Úzká žabka. Bombónek, kterej bude pro lidi s většíma rukama lehce kyselej.
Cvaká se lajna vlevo od spáry. Max 8 bodů

13. Rozporák - Ve vstupu na 3D stěnu. Rozporem mezi levou stěnou a hranou ke třetí expresce. Překrok do oblého sokolíku a Mělkým vhloubením ve struktuře.
Cvaká se lajna v levé stěně 5 bodů. Úspěšně provedený překrok 1 bod. Celkem 6 bodů

14. 3D Spára - Vpravo na 3D stěně. Členitou spárou pod strop. s pomocí žebra přes něj a spárou na konec.
Cvaká se lajna vlevo od spáry. Top vpravo od spáry. Max 9 bodů. Šroubovačka pod převisem se nepočítá.
 
15. Kout alá nohy do praku
Rozporem v koutě za pomoci struktur pod převis. Vpravo a vzhůru do vikýře. Povolena lišta v levé stěně vikýře. (To železné madlo už ale neplatí! J)
Cvaká se lajna u kouta v převisu. Max 7 bodů
 
16. BoulderSpára - Na Bouldrovce. Stropní spárou tam a zpět dokud máte "power a magic"... Vše bez odšlapu na chyty. Spára je dělena na zóny. Zóna držená alespoň jednou žábou je za expresku, otočka je za expresku.
Startuje se zprava. Chyty lze použít pouze pro nástup do spáry. Dva krátké sektory na rohu jsou za 1 bod. Otočka 1 bod. Otočku lze dělat při držení alespoň předposledního sektoru v daném směru.
Přelez jedním směrem 7 bodů. Tam a zpět 14 bodů, 3x 19 bodů, 4x 26 bodů, 5x 31 bodů, 6x 38 bodů  atd.
 


Ctění sponzoři tohoto luxuxního podniku jsou:
LEZECKÉ CENTRUM HOLEŠOVICE OBRWORKS SINGING ROCK SALTIC HANIBAL
Podporujeme: Hruboskalsko | Pískaři | Web Skalní oblasti | Hory Info | Lezec | Web ČHS | Singing Rock | Saltic | WideFetish | Lajny.cz | POVL - Setkání příznivců lezení po vlastním