08.02.2016

Holé spáry 2016

Čtvrtý ročník závodu ve spárovém lezeníPozvánka na “Holé spáry v Holešovicích 2016“
 
Zveme Vás tímto na čtvrtý ročník závodu ve spárovém lezení, pod heslem:
Nesmí projet za žádnou cenu (žába).
Chceš říci soudruhu..?
No jo, dvě dávky.

 
Jedná se o vytrvalostní závod v lezení se zaměřením na spárové lezecké techniky, ve kterém si zalezou jak zkušení spáraři, tak začátečníci a nadšenci.

Pravidla

- Vítězí ten, kdo v níže popsaných liniích získá nejvíce bodů. Body lze získat za cvaklá jištění a bonusové prvky. Na každou linku má soudruh, či soudružka "dvě dávky".
- Počet cvaknutí z obou "dávek" se sčítá.
- Počítají se pouze expresky cvaklé během pálení dávky "v kuse".
- Zkoušet na nečisto během závodu můžete, ale ostrý "dávky" mají přednost.
- Až na určené výjimky se leze bez použití chytů.
- Taktika, co dřív a co potom je na vás.
- Samozřejmě doporučujeme používání spárových rukavic. Kdo nemá, zapůjčíme v rámci startovného.
- Jističe si pokud možno vezměte vlastního.

Případná upřesnění  rozpisu cest a pravidel proběhnou před startem závodu.Organizace

Místo závodu: Lezecká stěna Holešovice, Bubenská 1536/43 Praha 7 Holešovice
Datum závodu: 5.3.2016
Kategorie: MUŽ, NEMUŽ
Startovné: 150,-Kč plus vstupné na stěnu
 
Program: 
9:00 – 10:00 - Registrace soudruhů a soudružek
10:00 – Start pálení dávek
18:00 – Konec pálení dávek. Pokud nebudete mít dost, nějaký čas nastavíme, jako ve fotčusu.
18:30 – Vyhlášení
19:30 – Promítání
   - Krátký reportík z jedné expedice do Wádí Rum v Jordánsku
   - Fotky a povídání o závodu "O poklad Josky Smítky" – David Bobr Obročník
   - Filmové překvapení z produkce Hozy Šimánka z Hanibalu

20:30 (po filmu) – Oslava přeživších se zpěvy a kýváním (ti nejzdatnější mají samozřejmě povoleny tance)

Máte možnost přespat do neděle ve vlastním spacáku


Přihlášky ideálně předem mailem na david.obrocnik@obrworks.cz

Do přihlášky uveďte:

Jméno (Nick), Rok narození, oddíl/sponzora, kategorii ve které hodláte soutěžit

Lze se přihlásit i přímo na startu nebo během závodu (na pozdní start nebude brán v hodnocení zřetel)
Počet startujících je omezen na 50 (pokud pár dvojek přijde na poslední chvíli, určitě se vejdou)


 

 

Rozpis cest pro ročník 2016

Pokud něčemu nerozumíte zeptejte se. Z každé dávky se počítají body které jste ulezli v kuse bez odsedu. Že se jedná o ostrou dávku si každý čestně určí než nastoupí do cesty. Pokud lezete cestu jen na zkoušku a přijde zájemce o ostrou dávku bez otálení ho pusťte. Má přednost.
 
1.  Žabka nad barem - Pravá hrana Makak profilu. Obtížně mělkým koutkem za pomoci struktury (jeden povolený vrut) do spáry a tou.
Cvaká se lajna expresek vpravo od spáry max 6 bodů

2. Pseudokomín - Naproti Žabce nad barem rozporem mezi strukturami. Bez použití děr a chytů. Vruty povoleny.
Cvaká se lajna expresek mezi strukturami max 5 bodů

3. Rudá Soňa - Na sloupu pomocí dvou struktur do spáry, tou pod strop. Stropní spárou, vpravo do Rudé Soni a tou. Strop je rozdělen na čtyři zóny. Držení zóny alespoň jednou žábou se počítá za  jednu expresku.
Bonusové Prvky:
Netopýr nezvednutý 1 bod
Netopýr zvednutý (jako že pokračujete dál v cestě - 3 body

Otočka ve spáře 2 body
Všechny údy v Rudé Soně 2 body

Cvaká se lajna expresek Vlevo od spáry (9 bodů). Za sektory ve stropě držené jednou žábou max 4 body.  Plus Bonusy Celkem max  20 bodů.
 
4. Uvolněná žába
Převislou spárou uvolněně na konec a za pomoci žab do krápníku.
Top je řetěz vpravo.  Max 5 bodů

5. Žába chod - Pravá stěna areálu. Kolmou vlnitou spárou na konec, sestup pod zatáčku, zde přepad do krápníku do visu oběma rukama.
Cvaká se lajna vlevo od spáry. Max 6 bodů. Přepad do krápníku 2 body. Celkem 8 bodů

6. Trhlinka - Vlevo od Žába chod. Trhlinou na konec. Zejména cvakání třetí expresky prověří, jak vám drží FingerLock. Lezení na boso neplatí. Doporučujeme měkčí volnější obuv.
Cvaká se lajna vlevo od spáry. Max 6 bodů

7. Sokolík - Zadní kout areálu vpravo. Sokolíkovou spárou bez odšlapů do struktur. Hodnotný je zejména přelez bříška u třetí expresky. (povolen jeden označený stup)
Cvaká se lajna vpravo od spáry Max 6 bodů.

8. Véčko - Zadní kout areálu vpravo. Vlevo od Sokolíku v koutě. Přesah stěny tvoří véčko na plytkou žábu. Levou rukou se povoluje odhmat nebo stisk. Hnědý chyt ve vrchní části se Vám bude hodit, Dolez Sokolíkem. Masakr
Cvaká se lajna vlevo od spáry. Max 5 bodů

9. Komínek - Vpravo od rajbasu komínem.
Cvaká se lajna vlevo od spáry. Max 5 bodů

10. Dvojmužný komín
Ve sporťáckém sektoru v pravém průchodu do zadní části. Zužujícím se komínem. Leze se Top Rope. Jako body se počítají označené sektory dosažené nohama oběma borci. Extra za expresku se počítá zavěšení obou borců za ruce za chyty na překladu nad komínem.
6 bodů za sektory + 2 za zavěšení. Celkem 8 bodů

11. Tlustá Berta - Sporťácký sektor. Rozšiřující se spárou a žlábkem. Struktura vlevo od spáry povolena. Masakr
Bonus: Nepoužití struktury v rozšíření je za 3 body, Vystrčení obou nohou ven z Berty a pokračování v pálení dávky – 2 body, Vystrčení obou rukou ven z Berty a pokračování v pálení dávky – 2 body
Cvaká se lajna expresek Vlevo od spáry. Max 16 bodů

12. ThinHands - Sporťácký sektor. Převislou spárou na konec. Úzká žabka. Bombónek, kterej bude pro lidi s většíma rukama lehce kyselej. Vis za jednu ruku a pokračování (cvaknutí alespoň jedné další expresky) je za 3 body
Cvaká se lajna vlevo od spáry. Max 11 bodů

13. Rozporák - Ve vstupu na 3D stěnu. Rozporem mezi levou stěnou a hranou ke třetí expresce. Překrok do oblého sokolíku a Mělkým vhloubením ve struktuře.
Cvaká se lajna v levé stěně 5 bodů. Úspěšně provedený překrok 3 body. Celkem 8 bodů

14. 3D Spára - Vpravo na 3D stěně. Členitou spárou pod strop. s pomocí žebra přes něj a spárou na konec.
Cvaká se lajna vlevo od spáry. Top vpravo od spáry. Max 9 bodů. Šroubovačka pod převisem se nepočítá.
 
15. 3D Psycho
Mělkým vhloubeníčkem s prvky rozporu ke spáře a tou. Top je expreska v klenbě.  Povoleno brát segmenty spáry na stisk. Popruhy, šrouby ani zadní hrana spáry neplatí.
6 bodů za expresky
Bonusy:
Dolezení nohama do spáry. 2 body, Nohand ve spáře. 5 bodů
Celkem max 13 bodů

16. Kout alá nohy do praku
Rozporem v koutě za pomoci struktur pod převis. Vpravo a vzhůru do vikýře. Povolena lišta v levé stěně vikýře. (To železné madlo už ale neplatí! J)
Cvaká se lajna vpravo u kouta v převisu. Max 7 bodů
 
17. BoulderSpára - Na Bouldrovce. Stropní spárou tam a zpět dokud máte "power a magic"... kromě startu bez odšlapu na chyty. Spára je dělena na zóny. Zóna držená alespoň jednou žábou je za expresku, otočka je za expresku.
Startuje se zprava. Chyty lze použít pouze pro nástup do spáry. Dva krátké sektory na rohu jsou za 1 bod. Otočka 1 bod. Otočku lze dělat při držení alespoň předposledního sektoru v daném směru.
Přelez jedním směrem 7 bodů. Tam a zpět 14 bodů, 3x 19 bodů, 4x 26 bodů, 5x 31 bodů, 6x 38 bodů  atd.

18. Visatec Vis v OBRWOKS šuplíkách. Máte dva pokusy na šuplík.
 Za 5 vteřin uvisených v jakékoliv velikosti šuplíku jeden bod, Bonus za kompletaci všech šuplíků 10 bodů. Max 15 bodů

 
Zavedení partneři a sponzoři závodu:
.
   

 Mrkněte se na jejich stránky, určitě tam najdete fůru užitečných věciček.
 

Na poslední chvíli se nám přihlásil ještě jeden sponzor, takže kromě lezení a závodění se můžete těšit na opravdu luxusní výběr cen.Všem sponzorům třikrát hurá!!! :-)

Podporujeme: Hruboskalsko | Pískaři | Web Skalní oblasti | Hory Info | Lezec | Web ČHS | Singing Rock | Saltic | WideFetish | Lajny.cz | POVL - Setkání příznivců lezení po vlastním