Návod na použití

ObrWorks 
UFO -  textilní vklíněnec

 CE 1015       EN 12270

Velikost        Nosnost             
1 červená          10kN                      
2 zlatá                 10kN
3 modrá             10kN

Jan Obročník, Kacanovy 9, 511 01 Turnov, Czech Rep. www.obrworks.cz, obrworks@obrworks.cz


Upozornění
 Sportovní lezení, horolezectví a tradiční horolezectví na pískovcových skalách zejménaje nebezpečný sport, při kterém si můžete způsobit zranění nebo smrt. Ani správné používání k tomu určeného certifikovaného vybavení nemůže zcela eliminovat rizika vzniku vážného úrazu nebo smrti. Nejste-li schopni tato rizika unést, neprovozujte tento sport. Je nezbytné, aby tento sport provozovaly pouze osoby znalé lezeckých a  jistících technik a s patřičnými zkušenostmi. Předpokladem pro zvládnutí rizik tohoto sportu je speciální trénink a odborná školení. Výrobek používejte pouze způsoby uvedenými v tomto návodu. Jakékoliv jiné způsoby použití výrobku, které nejsou uvedeny v tomto návodu, mohou  vést k vašemu zranění. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv rizika a následky vzniklé v souvislosti s používáním tohoto výrobku. Před použitím tohoto výrobku se pečlivě seznamte s návodem k použití a nacvičte správné používání výrobku. Pamatujte, že ani tento text není zcela vyčerpávající a nenahrazuje praktické zkušenosti a odborné obeznámení. V případě nepochopení tohoto návodu, nebo pokud máte pochybnosti, kontaktujte výrobce nebo prodejce.

Popis částí vklíněnce
1)        Klín
2)        Oko klínu
3)        Pomocná smyčka
 pro vyndávání vklíněnce
4)        Kapsa
5)        Plochá guma
6)        Nosná  textilní smyčka

Etikety na nosné textilní smyčce
a)        Logo a název výrobce
b)        Označení notifikované osoby CE1015
c)        Norma EN12270
d)        Rok výroby
e)        Max. nosnost 10kN
f)         Velikost 1 ; 2 ; 3
 
Způsob použití
Textilní vklíněnec UFO je osobní ochranný prostředek. Je určen pro postupové jištění při lezení na pískovcových skalách a na skalách s dostatečným třením. Vždy před použitím je nutno vizuálně zkontrolovat neporušenost a kompletnost výrobku. Ostré hrany a výčnělky mohou poškodit výrobek. Pro spojení nosné textilní smyčky na vklíněnci s lanem používejte pouze certifikované karabiny CE (ČSN EN 12275) určené pro horolezectví.
 
Založení do zužující spáry/pukliny
Najděte vhodné zužující se místo ve spáře/puklině, které se dostatečně zužuje ve směru předpokládaného tahu. Při zakládání vklíněnce mějte částečně povytažený klín z kapsy vklíněnce. Po umístění zatáhněte za nosnou textilní smyčku klín zpět do kapsy.  Vklíněnec se ve spáře/puklině rozepře, a je stabilnější (Obr. 1). Po umístění se přesvědčte o pevnosti založení tahem za nosnou textilní smyčku ve směru předpokládaného zatížení. Při špatném založení hrozí vypadnutí vklíněnce. Při nedostatečném zúžení hrozí vytržení při zatížení (Obr. 2).
 
Vyndání vklíněnce
Za textilní smyčku pro vyndávání vklíněnce vytáhněte klín z kapsy. Tím se uvolní tlaky vklíněnce na okolní skálu a vklíněnec lze lehce vyndat ze spáry/pukliny.

Upozornění:
Díky obecným vlastnostem klínu, vklíněnec působí na okolní skálu větší silou než je síla, kterou je zatěžován.
Skála je namáhána značnými tlaky, a proto používejte vklíněnec jen v kompaktní  a pevné skále.
Při pádu může být směr zatížení  jiný než dolů.
Pamatujte na to, že pohyb lana může způsobit posunutí, případně i vypadnutí vklíněnce.
Námraza, vlhkost, nedostatečné tření skály a drolivý povrch skály snižují nosnost.
Pokud uděláte uzel na nosné textilní smyčce, snížíte tím nosnost.
Posouzení správnosti založení a dostatečné nosnosti je vždy pouze na uživateli.
Textilní smyčka pro vyndávání vklíněnce je určena POUZE k vyndání vklíněnce ze spáry/pukliny. Nikdy ji nespojujte karabinou s lanem. NENÍ URČENA K ZACHYCENÍ PÁDU! (Obr. 3)
Je mnoho spárových i stěnových výstupů, které díky svému tvaru a kvalitě skály není možné bezpečně zajistit. Pečlivě vždy zvažte, zda vaše schopnosti, zkušenosti a vybavení odpovídají zamýšlenému výstupu tak, aby nedošlo ke zranění.
 
Skladování a údržba
Vklíněnec udržujte v čistotě. Skladujte na suchém, větraném a chemicky neutrálním místě. Zabraňte působení slunečního záření, tepelných zdrojů, vlhka, leptavých a chemických látek výrobků, ostrých předmětů.  Při skladování vyndejte klín z kapsy, prodloužíte tím životnost ploché gumy na boku kapsy vklíněnce. Neprat ve vodě. Čistit suchou cestou bez použití čistících prostředků a chemikálií.
 
Kontrola
Před každým použitím pečlivě zkontrolujte, že výrobek není poškozen.  Obzvláště kontrolujte popruhové oko klínu, nosnou textilní smyčku, pevnostní šití na nosné textilní smyčce, kompaktnost klínu, švy na kapse. Při mechanickém porušení jakékoliv části výrobku (prodření, naříznutí), takový výrobek nepoužívejte. V případě, že se výrobek dostal do styku s chemikáliemi, které mohou narušit pevnost textilních částí, výrobek v žádném případě nepoužívejte a vyřaďte z dalšího použití.
Upozornění: V žádném případě nepoužívejte poškozený výrobek. Riskujete tím úraz nebo smrt.
 
Životnost
Životnost vklíněnce je závislá na intenzitě používání. Proto je obtížné stanovit dobu životnosti. Obecně může být životnost 5 let při správném skladování a nízkém opotřebení. Po zachycení pádu výrobek vyřaďte, i když nevykazuje zjevné poškození.
Upozornění:  K poškození může dojít již při prvním nebo jediném použití! Při velmi intenzivním používání může být životnost kratší než jeden rok.
 
Záruka
Na tento výrobek výrobce poskytuje dvouletou záruku na výrobní vady či vady materiálu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, změnou a úpravou výrobku, nesprávnou údržbou a skladováním, poškozením při nehodě či z nedbalosti a způsoby použití, pro které výrobek nebyl určen.
Výrobce není odpovědný za následky přímé, nepřímé nebo náhodné a za škody vzniklé při používání tohoto výrobku.


Zpět na Úvod


Podporujeme: Hruboskalsko | Pískaři | Web Skalní oblasti | Hory Info | Lezec | Web ČHS | Singing Rock | Saltic | WideFetish | Lajny.cz | POVL - Setkání příznivců lezení po vlastním