Historky z Podsvětí


..........................


Kategorie: Historky z Podsvětí


seřadit         
2021-05-30 00:00

Historky z Podsvětí

Co jsme tak zaslechli

  Historka první Vypravěč: Nedori 2012 Ty vogo, nová cesta na suškách, ze severu vedle posledního valčíku... Situace před osazením kruhu: Jistič na polici ve štandu z ufona a smyčky. OK. Prvolezec 3m nad ním, lehce na ...